Hi,
I'm Buyantogtokh
Developer

CV татах
working remotely

About

profile

Тогтохоо гэж дуудахад л болно оо

Би бүр зүйлийг чадахгүй ,
Чадах чадах чадахгүй гээ оролдож үзэж байж мэддэг ,
Хэрхэн чаддаг болох аргаа би мэднэ .

Чадвар

Мэргэжлийн ур чадвар

Without sharpen your weapon; standing on the battlefield would not increase your chance of winning

{{el.name}}
{{el.percentage}}%

Ажлууд

Холбогдох